Bazil Oglindă

Managing Partner

Managing Partner al Oglindă & Partners, este avocat din 1998 și este membru al Baroului București. 

Bazil Oglindă
Despre

Bazil este specializat în arbitraj și dreptul construcțiilor, asistând marile companii naționale și internaționale atât în contractele de achiziții publice, cât și în proiectele private.

Bazil este vicepreședinte al Curții de Arbitraj de la București și arbitru pentru Camera Internațională de Comerț – ICC Paris și Centrul Internațional de Arbitraj Shanghai, precum și un arbitru activ cu o vastă experiență dobândită în peste 200 de proceduri arbitrale.

De multe ori i se solicită să acționeze ca expert în diverse probleme de controversă privind dreptul român în fața instanțelor de drept străine sau a instanțelor internaționale de arbitraj și este implicat activ în calitate de speaker la conferințe specializate pe arbitraj, litigii și contracte comerciale, în special în domeniul dreptului construcțiilor.

Bazil are, de asemenea, reputația unui cercetător academic, publicând de-a lungul anilor patru cărți despre dreptul contractual român și arbitrajul român, peste 30 de studii academice și fiind invitat frecvent ca speaker în cadrul conferințelor internaționale privind dreptul contractual român și arbitrajul internațional. Bazil este în prezent profesor asociat la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană.

Domenii de expertiză

De-a lungul carierei sale profesionale, Bazil Oglindă a fost implicat în proiecte avocațiale complexe de consultanță și litigii în următoarele domenii principale de drept:

 1. Arbitraj intern și internațional
 2. Dreptul construcțiilor (construcții de infrastructură, industriale, civile, de patrimoniu)
 3. Dreptul afacerilor (drept comercial, drept contractual, drept societar)
 4. Drept civil și procesual civil
 5. Comerț internațional

 1. Peste 200 de arbitraje comerciale interne și internaționale, în calitate de avocat, de arbitru și de supraarbitru;
 2. Asistența juridică oferită unui consorțiu de antreprenori români și străini, în legătură cu multiple proiecte de infrastructură rutieră de interes național (autostrăzi), prin coordonarea proiectelor de consultanță juridică strategică și procedurile specifice FIDIC de soluționare a disputelor (Determinare Inginer, Decizie CAD, litigii în fața instanțelor naționale și arbitraj comercial internațional);
 3. Recuperarea unui prejudiciu de peste 30 de milioane de euro generat de o autoritate publică centrală prin neîndeplinirea continuă a unei obligații, pentru unul dintre cei mai mari antreprenori români din domeniul construcțiilor de infrastructură;
 4. Consilierea juridică a unuia dintre cei mai importanți antreprenori români din domeniul construcțiilor de infrastructură, pentru recuperarea costurilor generate de lucrări suplimentare, în cadrul unui contract pentru proiectarea și execuția unui tronson de cale ferată din zona de nord a țării;
 5. Consiliere juridică oferită uneia dintre cele mai vechi companii de construcții de infrastructură din România, prin coordonarea serviciilor permanente de consultanță juridică și management de contract în legătură cu proiectele de infrastructură aflate în derulare, relația cu autoritatea contractantă, autorități publice, subcontractori, furnizori și prestatori;
 6. Asistență juridică pentru o cunoscută companie internațională de construcții de infrastructură, prin coordonarea strategiei de arbitraj (echipele de avocați Oglinda & Partners în colaborare cu echipe de experți tehnici specializați în cele trei aspecte ale disputei: cuantum, proiectare și delay critical path analysis) în legătură cu o dispută complexă izvorâtă dintr-un contract încheiat cu CNAIR pentru execuția unor lucrări de modernizare a unui tronson de autostradă, inclusiv suspendarea și înlăturarea efectelor unui Document Constatator negativ;
 7. Asistență juridică pentru un număr semnificativ de antreprenori români și străini ce derulează proiecte de infrastructură națională, regională și locală, prin servicii tehnico-juridice de management de contract și management de revendicări, precum și consiliere permanentă în implementarea proiectelor;
 8. Coordonarea echipei de proiect pentru un important operator economic din piața de instalații și construcții de termoficare, în cadrul unui arbitraj comercial internațional desfășurat sub egida ICC Paris, între subcontractor și antreprenorul general;
 9. Reprezentarea juridică a unui lider din piața de construcții-montaj și antrepriză generală, într-un arbitraj comercial cu o valoare de aprox. 25 de milioane de lei, reprezentând lucrări suplimentare executate la un obiectiv de investiții monument istoric, în cadrul unui proiect de investiții finanțat de Banca Mondială;
 10. Asistența juridică și reprezentare pentru liderul de piață în proiectarea, construirea și gestionarea sistemelor inteligente de iluminat, prin coordonarea activităților permanente de consultanță juridică de specialitate și reprezentare în litigiile curente ale companiei pe o durată de peste 10 ani;
 11. Consilierea juridică a numeroși agenți având în operare, exploatare și întreținere numeroase stații ale Rompetrol, în negocieri pentru soluționarea amiabilă a disputelor, prin încheierea cu succes de tranzacții privind renunțări reciproce la pretenții și încetarea raporturilor juridice prin acordul părților;
 12. Reprezentarea juridică a unei companie multinațională cu activitate de proiectare și execuție lucrări de construcții, într-un arbitraj comercial complex decurgând dintr-un contract de achiziție publică încheiat cu CNAIR SA, pentru obținerea prelungirii duratei de execuție și a costurilor suplimentare solicitate prin Revendicările Antreprenorului și acordate parțial prin decizia CAD;
 13. Consilierea juridică a unui important operator economic în domeniu proiectării și modernizării instalațiilor de apă, canal, în vederea întocmirii aplicațiilor de finanțare prin programe europene și pentru implementarea ulterioară a programelor prin consultanță juridică de specialitate și reprezentarea în litigii conexe;
 14. Reprezentarea juridică a uneia dintre cele mai mari societăți românești de construcție și modernizare / reabilitare rețele de canalizare, în multiple arbitraje comerciale internaționale între membri asocierii precum și între asociere și beneficiar;
 15. Asistența juridică pentru unul dintre cei mai importanți producători români de energie electrică și termică, în gestionarea permanentă a tuturor aspectelor juridice curente de drept privat specifice companiei și domeniului (acord de mediu, antreprize, avize, acreditări, scheme de finanțare, contracte de tranzacționare a energiei, certificate verzi).

Doctor în drept – Specificul și dinamica obligațiilor comerciale
Drept comercial - Academia de Studii Economice București

Master – Drept privat
Facultatea de Drept, Universitatea din București

Licență
Facultatea de Drept, Universitatea Româno – Americană


Limbi străine

Engleză, Spaniolă

 • Bazil Oglindă, Sorina Olariu, Cornel Popa (coord.), et. al., Ghid de Utilizare a Regulilor de Procedură Arbitrală. Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Ed. Wolters Kluwer Romania, – 351;
 • Bazil Oglindă, Drept civil. Teoria Generală a Obligațiilor, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, – 494 pagini, 2021, ISBN 978-606-39-0806-4;
 • Bazil Oglindă, Dreptul afacerilor. Teoria generala.Contractul, Ed. Universul Juridic, pg. 613, 2012,
  ISBN 978-973-127-937-4;
 • Fl. Măgureanu, Bazil Oglindă, Drept procesual civil. Culegere de acte normative din practica instanţelor judecătoreşti. Modele de cereri., Ed. Universul juridic, – 322 pagini, din care 170 pagini contribuţie personală, 2005, ISBN 973 -7643-31-3;
 • Fl. Măgureanu, Bazil Oglindă, Drept procesual civil. Culegere de spețe și acte din practica judiciară, Ed. Cerna, – 322 pagini, din care 170 pagini contribuţie personală, 2000, ISBN 973-9266-41-x;
 • Procesul arbitral simulat. Remedii ale terțului / părții interesat/e pentru înlăturarea aparenței de drept prejudiciabile, publicat în In honorem Flavius Antoniu Baias, Aparența în drept, Editura Hamangiu, București, 2021;
 • Arbitrul – un (alt) „judecător” al Ordonanței de Plată? https://www.juridice.ro/707737/arbitrul-un-alt-judecator-al-ordonantei-de-plata.html
 • Prematuritatea – o excepție precoce https://www.juridice.ro/692624/prematuritatea-o-exceptie-precoce.html
 • Prejudiciul rezultat din pierderea unei șanse https://www.juridice.ro/466078/prejudiciul-rezultat-din-pierderea-unei-sanse.html
 • A fi sau a nu fi… CAD (DAB)? (1) https://www.juridice.ro/435202/a-fi-sau-a-nu-fi-cad-dab-1.html
 • A fi sau a nu fi… CAD (DAB)? (2) https://www.juridice.ro/437693/a-fi-sau-a-nu-fi-cad-dab-2.html
 • A fi sau a nu fi… CAD (DAB)? (3) https://www.juridice.ro/440409/a-fi-sau-a-nu-fi-cad-dab-3.html
 • Sunt terții creditori protejați în cazul în care părțile unui litigiu arbitral încheie o tranzacție în dauna lor? https://www.juridice.ro/432500/sunt-tertii-creditori-protejati-in-cazul-in-care-partile-unui-litigiu-arbitral-incheie-o-tranzactie-in-dauna-lor.html 
 • Cum poți anihila o clauză contractuală valabilă? https://www.juridice.ro/426055/cum-poti-anihila-o-clauza-contractuala-valabila.html
 • Cum poți anihila o clauză contractuală valabilă? Partea a II-a https://www.juridice.ro/429344/cum-poti-anihila-o-clauza-contractuala-valabila-partea-a-ii-a.html
 • Ce ar putea face creditorul când este evident că cealaltă parte nu își va îndeplini la timp obligațiile? https://www.juridice.ro/414588/ce-ar-putea-face-creditorul-cand-este-evident-ca-cealalta-parte-nu-isi-va-indeplini-la-timp-obligatiile.html
 • Bazil Oglindă, Provocări jurisprudențiale în aplicarea instituției Arbitrului de Urgență, Publicat în "REVISTA ROMÂNĂ DE ARBITRAJ" cu numărul 1 din data de 31 martie 2019;
 • Bazil Oglinda, Red Flag for contractors; Unusual Clauses in FIDIC Contract, RSCL 2017 International Conference ”Perspectives of Construction Law”, împreună cu Cristina Olariu
 • ARBITRAJUL ONLINE - soluția pentru litigiile comerciale în perioada de criză și dincolo de ea. Cartea Thierry Bonneau, Cristina Elena Popa Tache, Innovation and Development in Business Law. online disponibil: www.adjuris.ro/editura_en.html; articol prezentat la a X-a editie a Conferintei internationale “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”
 • Despre validitatea și caracterul operant al clauzelor compromisorii încheiate de stat, autorități publice și alte persoane juridice de drept public, în contextul noului cod de procedură civilă și al legislației speciale aplicabile, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 1(34)/2014, pp. 81-97, 2014, indexată ISI, factor relativ de impact 0.532, ISSN: 2247- 8329, disponibil la: http://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/viewFile/473/470 ;
 • Transferul riscului de la vânzător la cumpărător în reglementarea noului cod civil român, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Revistă clasificată B+, Series Iurisprudentia, nr. 2/2015, ISSN 2068-7498, indexată în HeinOnline, EBSCO, CEEOL și IBSS.
 • Conversiunea Actului Juridic În Dreptul Privat Român (Legal Act Conversion in Romanian Private Law) (May 2, 2015). articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2604367 
 • Funcţiile Patrimoniului În Dreptul Român (The Functions of Patrimony in Romanian Law) (March 7, 2015), articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2578532 
 • Caracterele Juridice Ale Patrimoniului În Dreptul Român (The Legal Characteristics of the Patrimony in Romanian Law) (March 1, 2015). articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012,
  Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2578407 
 • Denuntarea unilaterala, în Revista Curierul Judiciar nr. 4/2015, Revistă clasificată B+, p. 262-266, ISSN 1582-7526, indexată în HeinOnline, CEEOL.
 • Extinderea clauzei de arbitraj la terții nesemnatari ai convenției arbitrale în condițiile doctrinei grupului de societați, în Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 10/2015, nr. p. 12, ISSN 1583-493X, indexată în HeinOnline.
 • Clauze neuzuale în reglementarea Noului Cod civil român – provocare pentru jurisprudenţă și doctrină –, Revista Pandectele Romane nr. 3/2015, Revistă clasificată B+, nr. p. 10, ISSN 1582 – 4756, îndexată în HeinOnline.
 • Acquis-ul comunitar. Deficiențe ale procesului de armonizare legislativă. Privire specială asupra managementului ca și cauză a neconformării, Revista Română de Statistică Supliment nr. 1/2015, p. 37-43, ISSN 2359-8972, indexată în bazele de date: Ebsco, REPEC, COPERNICUS.
 • Concluziile scrise în reglementarea noului cod de procedură civilă, în Revista Dreptul nr. 7/2015, Revistă clasificată B+, ISSN 1018-0435, indexată în Copernicus, EBSCO, Proquest, împreună cu Valentin Cîlțea
 • Preluarea De Datorie În Noul Cod Civil Român (The Debt Assumption in the New Romanian Civil Code) (October 13, 2014), articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012, Available at SSRN:
  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2509073 
 • Eroarea – Viciul De Consimţământ (Error – Defect Affecting the Consent), 13 August 2014, articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2479805
 • Dolul În Reglementarea Codului Civil. Privire Specială Asupra Dolului În Afaceri (Fraud in the Context of the New Romanian Civil Code. Special Aspects Fraud in Business Law), 16 August 2014, articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2481580
 • Felurile Şi Clasificarea Rezoluţiunii (Types and Classification of Rescission), 24 August, 2014, articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2486218 
 • Aspecte particulare ale domeniului de aplicare al leziunii în dreptul afacerilor, Revista „Dreptul” nr. 06/2014, p. 15 , Revistă clasificată B+, ISSN 1018-0435, indexată în bazele de date: SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 • Transferul riscului de la vânzător la cumpărător în reglementarea noului cod civil român, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Revistă clasificată B+, Series Iurisprudentia, nr. 2/2015, ISSN 2068-7498, indexată în HeinOnline, EBSCO, CEEOL și IBSS.
 • Clauze neuzuale în reglementarea Noului Cod civil român – provocare pentru jurisprudenţă și doctrină –, Revista Pandectele Romane nr. 3/2015, Revistă clasificată B+, nr. p. 10, ISSN 1582 – 4756, îndexată în HeinOnline.
 • Aspecte particulare ale domeniului de aplicare al leziunii în dreptul afacerilor, Revista „Dreptul” nr. 06/2014, p. 15 , Revistă clasificată B+, ISSN 1018-0435, indexată în bazele de date: SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 • Denunțarea unilaterală, în Revista Curierul Judiciar nr. 4/2015, Revistă clasificată B+, p. 262-266, ISSN 1582-7526, indexată în HeinOnline, CEEOL. Bazil Oglindă, Conversiunea Actului Juridic În Dreptul Privat Român (Legal Act Conversion in Romanian Private Law) (May 2, 2015). Articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2604367 
 • Funcţiile Patrimoniului În Dreptul Român (The Functions of Patrimony in Romanian Law) (March 7, 2015), articol indexat în bază de date internaţională recunoscută prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2578532 
 • Contractual balance in the context of the post-economic crisis and the new Romanian civil code, Proceedings of the 9th International Conference Accounting And Management Information Systems AMIS, p. 408-425, 2014, ISSN 2247-6245 ISSN-L 2247-6245, Editura ASE.
 • Analiza comparativă intre ordinea publică de drept internațional privat și ordinea publică de drept intern, în „Revista Romana de Arbitraj”, Vol. 1, Nr. 4, 2007, p. 40 - 55, ISSN: 1842- 6859.
 • Extinderea clauzei de arbitraj la terții nesemnatari ai convenției arbitrale în condițiile doctrinei grupului de societați, în Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 10/2015.
 • Constituirea Tribunalului Arbitral în cazul în care există trei sau mai multe părți, 2016, http://www.juridice.ro/465690/constituirea-tribunalului-arbitral-in-cazul-incare- exista-trei-sau-mai-multe-parti.html, împreună cu Eugen Sârbu
 • Poate sta într-o judecată arbitrală o persoană care nu și-a asumat, prin semnare, convenția de arbitraj?”,2015, http://www.juridice.ro/405222/poate-sta-intr-o-judecata-arbitrala-opersoana-
  care-nu-si-a-asumat-prin-semnare-conventia-de-arbitraj.html 
 • Este competent tribunalul arbitral să judece anumite fapte extracontractuale?, 2015, http://www.juridice.ro/407432/este-competent-tribunalul-arbitral-sa-judece-anumite fapteextracontractuale.html 
 • Remedii anti-pasivitate în arbitrajul comercial internațional. Obligația creditorului de a-și limita prejudiciul, 2015, http://www.juridice.ro/411726/remedii-anti-pasivitate-in-arbitrajulcomercial-
  international-obligatia-creditorului-de-a-si-limita-prejudiciul.html 
 • O situație interesantă de inversare a sarcinii probei?, 2016, http://www.juridice.ro/422677/o-situatie-interesanta-de-inversare-a-sarcinii-probei.html 
 • Clauzele compromisorii încheiate de stat, autorități publice și alte persoane juridice de drept public – provocări și controverse, 2016, http://www.juridice.ro/419746/clauzelecompromisorii-incheiate-de-stat-autoritati-publice-si-alte-persoane-juridice-de-drept-publicprovocari-si-controverse.html 
 • Ca și cum nimic nu s-a(r fi) întâmplat: repunerea părților în situația anterioară, …, Dezbateri juridice, Organizator: juridice.ro, http://dezbateri.juridice.ro/3792/ca-si-cum-nimic-nu-sar-fi-intamplat-repunerea-partilor-in-situatia-anterioara  Bucuresti, 9 martie 2015
 • Probleme dificile de arbitraj (editia 3) Conferinta Brandusa Stefanescu 10.06.2021 – organizator și speaker
 • Conferinta Bucharest Arbitration Days 06-07.06.2019 – organizator
 • Dezbatere Bifurcarea procedurii arbitrale: Când? Cum? De ce ar face-o părțile? Cine câștigă? 27.06.2022 - moderator 
 • Conferința Big business and the Romanian State (relația mediului de afaceri cu autoritățile publice, de la teorie la practică) 03.02.2022- speaker 
 • Conferința Infrastructura – baza civilizației. Stabilimente legale într-o realitate fugitivă 23.06.2021– moderator 
 • Conferinta Ghidului de Utilizare a RPA CICA-CCIR 21.01.2021- keynote speaker 
 • Probleme dificile de arbitraj (editia 2) Noi reguli in actiune Conferinta Brandusa Stefanescu 05.03.2018 - keynote speaker 
 • Conferinta Business Law in the 3rd Millennium 13.11.2021- speaker 
 • Conferinta Business Law in the 3rd Millennium 2017- speaker