Cristina Olariu

Partener

Cristina Olariu face parte din echipa Oglindă&Partners încă de la înființare și coordonează în prezent departamentul de drept al construcțiilor.

Cristina Olariu
Despre

Cristina a absolvit Facultatea de drept a Universității din București și a urmat ulterior un Master în Arbitraj Internațional. Cristina a acumulat cunoștințe și experiență în domeniul dreptului construcțiilor și în proiecte complexe de arbitraj comercial, prin furnizarea de servicii de management de contract și de soluționare a litigiilor pentru contractorii naționali și internaționali.


În anul 2018 Cristina Olariu a devenit practician în insolvență, reușind să aducă un plus valoros echipei O&P prin asistență juridică și consiliere cu privire la practicile de prevenire a procedurilor de insolvență și de gestionare a afacerilor complexe corporative.

Membru în Baroul București.

Domenii de expertiză

De-a lungul carierei sale profesionale, Cristina Olariu a fost implicată în proiecte avocațiale complexe de consultanță și litigii în următoarele domenii principale de drept:

 1. Dreptul construcțiilor (construcții de infrastructură, industriale, civile, de patrimoniu)
 2. Arbitraj intern și internațional
 3. Drept civil
 4. Drept comercial
 5. Executare silită
 6. Drept societar
 7. Insolvență
 8. Proprietate intelectuală

 1. Prestarea de servicii integrate tehnico-juridice de management de contract și reprezentarea în toate litigiile izvorâte dintr-un contract de proiectare și execuție a unui tronson de autostradă, pentru un important Antreprenor străin, prezent în piața de construcții de infrastructură din România de peste 15 ani;
 2. Asistență juridică oferită în legătură cu procedurile specifice FIDIC de soluționare a diverselor dispute generate în cadrul unui contract pentru proiectarea și execuția unui tronson de autostradă;
 3. Prestarea de servicii tehnico-juridice de consultanță și asistență pentru managementul unor revendicări reciproce în relația dintre subcontractor și antreprenorul general oferită unui important Antreprenor străin;
 4. Recuperarea unui prejudiciu de peste 30 de milioane de euro generat de o autoritate publică centrală prin neîndeplinirea continuă a unei obligații, pentru un mare antreprenor român din domeniul construcțiilor de infrastructură;
 5. Recuperarea costurilor generate de lucrări suplimentare, în cadrul unui contract pentru proiectarea și execuția unui tronson de cale ferată din zona de nord a țării;
 6. Reprezentarea juridică a unei mari companii românești de construcții de infrastructură, într-un arbitraj comercial, cu o valoare de peste 50 de milioane de lei;
 7. Prestarea de servicii permanente de consultanță juridică și management de contract în legătură cu proiectele de infrastructură aflate în derulare, relația cu autoritatea contractantă, autorități publice, subcontractori, furnizori, prestatori etc. oferită clienților O&P, printre care o cunoscută companie națională de construcții de infrastructură;
 8. Reprezentarea cu succes într-un număr de peste 30 de litigii decurgând din contracte de achiziție publică încheiate cu autorități publice locale a unui grup de firme cu activitate preponderentă în proiecte de construcții de infrastructură regională;
 9. Reprezentarea unui important constructor român, într-un litigiu împotriva CNAPM, având ca scop realizarea Recepției finale, eliberarea garanțiilor și plata sumelor datorate pentru lucrări executate;
 10. Asistență juridică oferită prin realizarea unui raport de due-diligence, consiliere și conceperea unei strategii în legătură cu o dispută complexă izvorâtă dintr-un contract încheiat cu CNAIR pentru execuția unor lucrări de modernizare a unui tronson de centură, inclusiv suspendarea și înlăturarea efectelor unui Document Constatator negativ;
 11. Prestarea de servicii tehnico-juridice de management de contract și management de revendicări, precum și consiliere permanentă în implementarea proiectelor;
 12. Asistență și consiliere în gestionarea evenimentelor de impact general asupra domeniului (ajustarea prețurilor, creșterea costurilor, documente constatatoare negative, rezilieri din culpa Antreprenorului, revendicări de timp și costuri, avize și autorizații);
 13. Reprezentarea unui important operator economic din piața de instalații și construcții de termoficare, în cadrul unui arbitraj comercial internațional desfășurat sub egida ICC Paris, între subcontractor și antreprenorul general;
 14. Asistența și reprezentarea unui constructor român într-un arbitraj comercial decurgând dintr-un contract de achiziție publică pentru execuția unui sistem de apă și canalizare din zona centrală a României;
 15. Reprezentarea unui lider din piața de construcții-montaj și antrepriză generală, într-un arbitraj comercial cu o valoare de aprox. 25 de milioane de lei, în cadrul unui proiect de investiții finanțat de Banca Mondială;
 16. Consilierea, asistența și reprezentarea în procedura de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni către un investitor străin, prin întocmirea, negocierea și încheierea documentelor aferente tranzacției (SHA, SPA, HAGA, etc.);
 17. Consilierea și asistarea cumpărătorului în toate procedurile legate de cesiunea părților sociale ale unei companii având în patrimoniu un cunoscut hotel de pe litoralul românesc.
 18. Consilierea și asistarea permanentă în procesul de intrare pe piața din România a unei companii irlandeze cu activitate în zona de dezvoltare soluții software pentru domeniul HR;
 19. Asistența și consilierea mai multor agenți având în operare, exploatare și întreținere numeroase stații ale Rompetrol în negocieri pentru soluționarea amiabilă a disputelor;
 20. Oferirea de consultanță juridică unei companii internaționale de vânzări de produse de înfrumusețare, de îngrijire personală, la momentul intrării pe piața din România;
 21. Consultanță permanentă cu privire la activitățile curente ale societății, inclusiv strategia juridică privind extinderea companiei la nivel internațional și în alte arii conexe de activitate oferită unui mareproducător, importator și distribuitor de fructe și legume din România;
 22. Gestiunea, în calitate de asistent arbitral, a peste 50 de dosare de arbitraj comercial intern și internațional, în special în domeniul construcțiilor;
 23. Participarea, în calitate de avocat specialist, partener permanent și membru în echipa de proiect, la evenimentele anuale #reCONSTRUIM și #NOVEMBarh.

Doctorand – Arbitrajul în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Facultatea de Drept – Universitatea Nicolae Titulescu

Master – Arbitraj Internațional
Facultatea de Drept, Universitatea din București

Licență
Facultatea de Drept, Universitatea din București

Cursuri de formare
ICC-FIDIC Conference on International Construction Contracts – Octombrie 2021

Aplicarea practică a Contractului Național de Antrepriză - HG 1/2018 pentru lucrări de execuție și lucrări de proiectare – București, Februarie 2020

Traducător autorizat lb. engleză pentru domeniul științe juridice – autorizat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Ministerul Justiției

Total Leader – LMI România, Octombrie 2020 – Februarie 2021

Noul pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice – Legile 98/2016, 99/2016, 100/2016 și 101/2016 – București, August 2016

Workshop de perfecționare Copywriter – Mai 2016

Limbi străine
Engleză, Franceză