Eugen Sârbu

Partener

Eugen Sârbu este avocat în cadrul Oglindă & Partners din 2015, fiind promovat ca partener în 2020.

Eugen Sârbu
Despre

Eugen a coordonat echipele Oglindă & Partners în dosare importante privind arbitrajul internațional și achizițiile publice.

Specializat în arbitraj internațional, acumulând de-a lungul carierei sale o vastă experiență, în special dispute din domeniul dreptului construcțiilor, al contractelor financiar-bancare și în general, în litigii decurgând din contracte comerciale și contracte de achiziții publice.

În arbitraje internaționale, Eugen a oferit reprezentare juridică în fața Curților de arbitraj din diverse jurisdicții (Elveția, Franța, Spania, Anglia, Austria), atât în aplicarea și interpretarea dreptului român, cât și a altor sisteme de drept privat, inclusiv a normelor de drept comercial reglementate la nivelul Uniunii Europene. 

De asemenea, în calitate de avocat specializat în drept contractual român, Eugen a fost invitat să facă parte din echipe internaționale de litigii, alcătuite din avocați și experți din multiple jurisdicții, în vederea asigurării reprezentării în litigii transfrontaliere.

În domeniul achizițiilor publice, Eugen a dezvoltat relații de colaborare de lungă durată cu clienții săi, oferindu-le consiliere în elaborarea ofertelor și reprezentare în contestațiile sau litigiile care decurg din procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Eugen Sârbu este și cercetător academic, publicând în calitate de autor și coautor mai multe studii și articole științifice, în special pe teme de drept contractual, achiziții publice și arbitraj internațional.

Membru în Baroul București.

Domenii de expertiză

De-a lungul carierei sale profesionale, Eugen Sârbu a fost implicat în proiecte avocațiale de consultanță și litigii în următoarele domenii principale de drept:

 • Arbitraj Comercial Internațional
 • Dreptul Construcțiilor
 • Achiziții Publice și Drept Administrativ
 • Drept Contractual
 • Drept Societar
 • Dreptul Mediului
 • Insolvență
 • Contracte bancare de creditare, leasing, factoring etc.

 • Reprezentarea mai multor companii românești din domeniul construcțiilor de infrastructură în arbitraje internaționale privind executarea contractelor FIDIC;
 • Reprezentarea unei societăți multinaționale într-un arbitraj internațional decurgând dintr-un contract de achiziții publice de lucrări de infrastructură feroviară;
 • Asistarea unui lider de piață din domeniul construcțiilor de infrastructură în cadrul procedurilor de licitație publică;
 • Consilierea unor Asocieri de companii (românești și străine) pentru executarea lucrărilor de mediu (tratare / decontaminare soluri / materiale / deșeuri, dezafectare sonde petroliere) și a serviciilor conexe (obținere acorduri / avize / autorizații / acreditări, redactare diverse documente contractuale cu furnizori / subcontractori / prestatori de servicii) în contracte de achiziție publică;
 • Consultanța oferită clienților pe parcursul participării la proceduri de achiziție publică în vederea încheierii unor contracte de achiziții publice privind lucrări de mediu;
 • Reprezentarea în fața instanțelor române a mai multor antreprenori români și străini în litigii privind recuperarea costurilor suplimentare suportate în executarea unor contracte de achiziție publică de lucrări și activități de mediu;
 • Reprezentarea uneia dintre cele mai mari companii cu acționariat românesc cu activitate de construcții-montaj, într-un arbitraj comercial internațional decurgând dintr-un proiect finanțat de Banca Mondială;
 • Reprezentarea unei companii multinaționale cu activitate de proiectare și execuție lucrări de construcții, într-un arbitraj comercial decurgând dintr-un contract de achiziție publică încheiat cu CNAIR SA, pentru obținerea prelungirii duratei de execuție și a costurilor suplimentare solicitate prin Revendicările Antreprenorului și acordate parțial prin decizia CAD;
 • Reprezentarea unei societăți comerciale multinaționale, într-un arbitraj internațional privind un contract de proiectare și modernizare a rețelelor de apă-canal, finanțat prin fonduri structurale europene;
 • Consilierea unei companii specializate în reabilitarea clădirilor monument istoric, printr-un pachet de servicii complete în domeniul achizițiilor publice (întocmirea ofertei, clarificări, răspunsuri la clarificări, management de contract în implementarea proiectelor etc.);
 • Reprezentarea unui operator economic specializat în construcții civile în proceduri de contestații în fața CNSC și plângeri în fața instanțelor, în legătură cu procedurile de licitație publică;
 • Reprezentarea uneia dintre cele mai mari societăți românești de construcție și modernizare / reabilitare rețele de canalizare (colectoare), în multiple arbitraje comerciale între membri asocierii precum și între asociere și beneficiar;
 • Reprezentarea unuia dintre cei mai importanți producători români de energie electrică și termică, în gestionarea permanentă a tuturor aspectelor juridice curente de drept privat specifice companiei și domeniului (acord de mediu, antreprize, avize, acreditări, scheme de finanțare, contracte de tranzacționare a energiei, certificate verzi);
 • Stingerea prin tranzacție a unor arbitraje GAFTA (Asociația internațională pentru comerțul cu cereale și furaje), prin asistarea unui important producător de cereale în negocierile de soluționare amiabilă a disputei;
 • Reprezentarea mai multor dezvoltatori imobiliari în litigii privind autorizațiile de construire și alte documente de urbanism;
 • Consilierea unui important producător de produse alimentare, în încheierea și derularea de contracte de vânzări internaționale de mărfuri prin intermediul operațiunilor de factoring bancar;
 • Reprezentare unor societăți comerciale importante din spațiul comunitar și din afara acestuia, în obținerea recunoașterii și executării unor hotărâri arbitrale străine pe teritoriul României, inclusiv obținerea de măsuri asigurătorii (popriri și sechestre asigurătorii), care să asigure încasarea efectivă a sumelor de bani la sfârșitul procedurii de exequatur.

Doctorat - Drept Civil. Contracte și obligații
Facultatea de Drept, Universitatea din București

Master – Arbitraj Internațional
Facultatea de Drept, Universitatea din București

Licență
Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană

Licență
Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Limbi străine
Engleză, Spaniolă

Cursuri de formare
ICC Rules of Arbitration în cadrul ICC Academy

Pentru mine, ca avocat, fiecare caz este special și reprezintă o nouă provocare. Mă implic cu pasiune și devotament pentru a le oferi clienților cele mai bune soluții astfel încât, la final, să avem împreună satisfacția că am reușit și că putem merge mai departe.