Simona Reithofer

Partener

Simona Reithofer este unul dintre cei doi parteneri fondatori ai Oglindă&Partners și coordonează în prezent departamentele de Real Estate și Corporate & M&A.

Simona Reithofer
Despre

Cu o experiență de peste 20 ani in avocatura, Simona a fost implicată într-o gamă largă de proiecte privind structurarea tranzacțiilor complexe, achiziții de terenuri, dezvoltarea și finanțarea proiectelor imobiliare, energie regenerabilă, leasing, autorizatii de construcții și planificare urbană.  Simona este certificată de către PECB cu titlul de ofițer de protecție a datelor și oferă astfel consultanță juridică privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru un număr mare de clienți.  Simona este un litigant activ, asumându-și coordonarea tuturor litigiilor legate de clienții și proiectele sale, având reputația unui avocat devotat și pasionat.

Membru în Baroul București.

Domenii de expertiză

De-a lungul carierei sale profesionale, Simona Reithofer a coordonat și a fost implicată în proiecte avocațiale complexe de consultanță și litigii în următoarele domenii principale de drept:

 1. Drept Imobiliar
 2. Fuziuni si Achizitii
 3. Drept Civil
 4. Drept comercial
 5. Dreptul muncii
 6. Dreptul penal al afacerilor
 7. GDPR

 1. Managementul unor contracte de leasing și gestionarea litigiilor conexe pentru un important producător român de energie electrică și termică;
 2. Asistență juridică privind diverse probleme curente de business precum implementarea sistemului de telemuncă, valorificarea și protejarea dreptului de proprietate și a altor drepturi conexe asupra imobilelor (clădiri și terenuri) deținute de un important centru comercial;
 3. Gestionarea demersurilor juridice pentru restituirea proprietăților naționalizate, prin procedurile administrative și judiciare specifice, reglementate de Legea 10/2001, Legea 165/2013 și alte legi speciale, pentru o arie extinsă de clienți;
 4. Asistența juridică și reprezentarea oferită diverșilor clienți din domeniul medical în relația cu Casa de Asigurări de Sănătate, prin litigii specifice având ca scop recunoașterea dreptului clienților la decontarea serviciilor medicale prestate;
 5. Activități de consultanță și asistență pentru operatori economici din domeniul imobiliar, în achiziția de imobile, diverse forme de asociere pentru investiții comune, închirierea de spații comerciale și analizarea oportunității investiților;
 6. Asistență pentru conformarea cu cerințele GDPR, prin întocmirea regulamentelor și procedurilor specifice și consilierea personalului în implementarea măsurilor impuse de regulamentul UE oferită unei game extinse de clienți, printre care o importantă agenție multinațională de publicitate.

Master – Drept fiscal
Facultatea de Drept, Universitatea din București

Licență
Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană

Cursuri de formare
Mediator autorizat - Asociația Pro Medierea

Ofițer GDPR atestat de PECB - CERTIFIED DATA PROTECTION OFFICER

Limbi străine
Engleză, Franceză