Politica de confidențialitate

Noi, OGLINDĂ & PARTNERS, o societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată, cu sediul în București, România, dorim să vă prezentăm Politica noastră de confidențialitate. Această politică descrie modul în care colectăm, înregistrăm, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin "Date cu caracter personal" înțelegem informațiile care vă identifică în mod direct sau indirect, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte detalii similare. În plus, putem prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi informații privind sănătatea sau condamnările penale, în anumite situații.

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în diferite moduri, inclusiv atunci când ne contactați pentru consultanță juridică, când navigați pe site-ul nostru sau când vă oferiți să prestați servicii pentru noi. De asemenea, putem obține datele dumneavoastră de la surse terțe, precum angajatorul dumneavoastră sau alte organizații cu care aveți legături.

Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal includ comunicarea cu dumneavoastră în legătură cu serviciile solicitate, gestionarea relației de afaceri, respectarea obligațiilor legale, protejarea securității și evaluarea conformității. De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing, dacă ați ales să primiți astfel de comunicări și aveți opțiunea de a vă dezabona în orice moment.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe diferite temeiuri legale, precum consimțământul dumneavoastră, executarea unui contract sau îndeplinirea obligațiilor legale. Respectăm drepturile dumneavoastră legale, inclusiv dreptul de acces la datele dumneavoastră, dreptul la rectificare sau ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în anumite circumstanțe.

Pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Păstrăm datele dumneavoastră pe sisteme securizate și le păstrăm doar pe perioada necesară în conformitate cu legislația aplicabilă.

Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți doar în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior. Colaborăm cu entități de încredere și respectăm regulamentele privind protecția datelor în toate transferurile.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic pentru a reflecta schimbările legislative sau de practică. Orice actualizare va fi publicată pe site-ul nostru sau vă va fi comunicată în mod corespunzător.

Dacă aveți întrebări sau doriți să exercitați drepturile dumneavoastră legale, vă rugăm să ne contactați la adresa noastră din București. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.