Dreptul mediului

În domeniul mediului, avocații noștri oferă reprezentare în litigii și consultanță cu privire la autorizații/acord/avize de mediu și orice alte aspecte care țin de conformarea la legislația europeană și română care reglementează activități de mediu sau cu impact asupra mediului.Decontaminare, poluarea apei, transportul și depozitarea deșeului periculos sau energii alternative sunt doar câteva exemple de proiecte în derulare ale avocaților noștri.

Dreptul mediului

Oglinda & Partners: Dreptul Mediului - Servicii juridice profesionale

Avocații noștri au o vastă experiență în domeniul mediului, oferind asistență juridică și reprezentare în fața autorităților și instanțelor competente în materie de autorizații, avize și acorduri de mediu, precum și în privința respectării normelor legale privind protecția mediului și a resurselor naturale.

Firma noastră de avocatură Oglinda & Partners  este specializată în domeniul mediului, acordând consultanță și reprezentare în litigii clienților noștri care desfășoară activități de mediu sau cu impact asupra mediului, asigurându-ne că aceștia obțin și respectă toate autorizațiile, avizele și acordurile de mediu necesare, conform legislației europene și române in vigoare

  • Consultanta pentru Asocieri formate din cei mai mari antreprenori români și străini din domeniul construcțiilor pentru executarea lucrărilor de mediu (decontaminare soluri, tratare deșeuri, dezafectare sonde petroliere) și a serviciilor conexe (obținere acorduri, avize, autorizații, acreditări, redactare diverse documente contractuale cu furnizori, subcontractori sau prestatori de servicii în contracte de achiziție publică);
  • Participarea la proceduri de achiziție publică pentru atribuirea de contracte având ca obiect lucrări cu implicații semnificative de mediu;
  • Recuperarea costurilor contractuale și extracontractuale suplimentare suportate de antreprenori români și străini în legătură cu lucrări și activități de mediu intervenite pe parcursul executării unor contractelor de achiziție publică;
  • Reprezentare a numeroși agenți având în operare, exploatare și întreținere numeroase stații ale Rompetrol, în negocieri pentru soluționarea amiabilă a disputelor, prin încheierea cu succes de tranzacții privind renunțări reciproce la pretenții și încetarea raporturilor juridice prin acordul părților;
  • Consilierea unuia dintre cei mai importanți producători români de energie electrică și termică, în gestionarea permanentă a tuturor aspectelor juridice curente de drept privat specifice companiei și domeniului (acord de mediu, antreprize, avize, acreditări, scheme de finanțare, contracte de tranzacționare a energiei, certificate verzi).