Dreptul muncii

Dezvoltarea practicii de dreptului muncii s-a realizat într-un mod organic și a venit ca o necesitate intrinsecă hiperspecializării societății noastre în domeniul avocaturii de business.


Practica de arbitraj comercial și litigii, care reprezintă nucleul în jurul căruia s-a constituit Oglindă & Partners, a impus dezvoltarea unei arii de practică dezvoltată de drept societar, inclusiv fuziuni și achiziții.

La rândul său, practica de drept societar a atras în mod natural construirea unei echipe solide de dreptul muncii. M&A implică preluarea de angajați din societatea țintă, Oglinda&Partners oferind mecanismele legale pentru restructurare și adaptare la firma rezultantă/ firma mama, în funcție de arhitectura fuziunii / achiziției, inclusiv prin aplicarea regulilor specifice contractului colectiv de muncă existent la nivel de ramură.

Dreptul muncii

Oglinda & Partners - Consultanță și reprezentare juridică - Dreptul muncii

Totodată, asistăm clienții la operaționalizarea procesului de preluare a angajaților prin negocieri cu reprezentanții salariaților în vederea stabilirii condițiilor de preluare, a organigramelor și a fișei postului.

Servicii specifice:

  • Consultanță și reprezentare în toate aspectele care țin de angajarea răspunderii disciplinare;
  • Consultanță și reprezentare cu privire la contractele individuale de muncă: negociere; redactare; încheiere; desfacere; efecte (inclusiv litigii privind interpretarea clauzelor specifice de confidențialitate, neconcurență sau responsabilități);
  • Redactare regulamente interne, organigrame;
  • Consiliere în desfacerea contractelor de muncă din diferite cause: restructurare, răspundere disciplinară, demisii, încetare prin acordul părților etc.
  • Asistența acordată unei insituții financiare pe parcursul nogocierilor purtate în vederea încetării contractelor individuale de muncă și renunțarea la orice pretenții bănești în raport cu mai mulți salariați cercetați disciplinar pentru săvârșirea unor fapte specifice infracțiunii de delapidare;
  • Asistența și reprezentarea într-un proces colectiv declanșat de 25 de angajați în vederea recunoașterii drepturilor salariale acordate prin lege, în urma căruia s-a obținut plata drepturilor salariale de pe ultimii 2 ani.  În urma acestui litigiu, Parlamanetul României a modificat legislația, clarificând dispozițiile legii în sensul arătat de avocații Oglinda&Partners;
  • Reprezentarea unui angajat într-un proces în care s-a obținut anularea în instanță a deciziei nelegale de concediere, precum și obligarea la reintegrarea sa în funcția deținuță anterior, precum și plata de salarii compensatorii pentru perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea în muncă (aproximativ 3 ani);
  • Asistență pentru aplicarea corespunzătoare a legislației GDPR, prin întocmirea regulamentelor și procedurilor specifice și consilierea personalului în implementarea măsurilor impuse de regulamentul UE, oferită unei game extinse de clienți, printre care o importantă agenție de publicitate;
  • Consultanță juridică oferită persoanelor fizice cu privire la respectarea drepturilor prevazute în contractul individual de muncă / contractual colectiv de muncă;
  • Consultanță juridică oferită persoanelor juridice în vederea încheierii CIM, a integrarii sistemului de telemunca, etc.