31 Jul, 2017

Devine arbitrajul comercial mult mai eficient în România?

Devine arbitrajul comercial mult mai eficient în România?

Principala nemulțumire exprimată de-a lungul timpului de mediul de afaceri din Romania în legătură cu modul de soluționare a litigiilor comerciale este durata prea mare de soluționare a dosarelor. Aceste întârzieri provoacă pierderi financiare companiilor, iar recunoașterea după ani de zile de judecată a drepturilor aflate în litigiu înseamnă de prea multe ori pentru cel ce câștigă procesul doar o iluzorie satisfacție.

Deși în ultima vreme s-a încercat ameliorarea acestei situații – în principal prin adoptarea unui nou Cod de Procedura Civilă care impune mai multă celeritate procedurilor judiciare, realitatea este că în continuare procesele civile, inclusiv cele privindu-i pe profesioniști, trenează ani de zile in instanțele de drept comun.

O soluție la îndemâna mediului de afaceri pentru evitarea acestei situații o reprezintă apelarea la procedura arbitrală ca mod de rezolvare a litigiilor apărute între profesioniști. Procedura arbitrală a fost și în trecut un mijloc adecvat și eficient de soluționare a litigiilor, spre exemplu regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, stipulând că durata maximă a procesului este de numai 6 luni (art. 23 alin.1 din Reguli).

În prezent, arbitrajul din România a dorit să eficientizeze și mai mult judecarea litigiilor și a venit cu un set de noi reguli de procedură care conțin mecanisme introduse în premieră în spațiul juridic român, astfel încât companiile să obțină o soluție corectă într-un timp cât mai scurt și cu costuri cât mai mici.

Una dintre cele mai importante metode prin care se va obține o procedură arbitrală mult mai eficientă și mai flexibilă este conferința privind administrarea dosarului.

Ce este conferința privind administrarea cauzei?

Conferința privind administrarea dosarului este momentul las care se organizează tot cursul litigiului, la care sunt anticipați toți pașii care urmează a se desfășura, se stabilesc inclusiv momentele la care vor fi depuse toate documentele și se va estima timpul în care va fi emisă hotărârea arbitrală.

Pentru că acesta este momentul în care se organizează întreg litigiul, trebuie ca în cadrul conferinței să se cunoască toate aspectele care ar putea crea imprevizibilitate sau care ar putea afecta cursul litigiului.

Astfel, în cadrul conferinței, părțile trebuie să informeze tribunalul arbitral dacă:

  • au obiecții în legătură cu organizarea arbitrajului, arbitrabilitatea litigiului, competența și constituirea tribunalului;
  • optează pentru numirea unui expert independent sau doresc să depună expertize realizate de experți desemnați de fiecare parte;
  • solicită să se judece în echitate;
  • invocă excepții și apărări care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe, ori după caz, cercetarea în fond a cauzei;
  • au cereri de chemare în garanție sau introducere în cauză a altor persoane.

Conferința privind administrarea cauzei trebuie tratată cu maximă atenție de părți și de avocații lor

Termenul la care se desfășoară conferința este esențial, întrucât dacă părțile nu invocă aceste aspecte la momentul conferinței, aceștia nu vor mai avea dreptul să le invoce la termene ulterioare.

Astfel că, atât părțile cât și avocații acestora trebuie să dea dovadă de maximă diligență și să anticipeze necesitatea tuturor probelor de care vor avea nevoie pentru a câștiga litigiul (proba cu martori, expertiză de specialitate etc) sau a introducerii în cauză a altor persoane. În funcție de complexitatea problemelor în discuție, uneori pentru părți poate fi mai avantajos să opteze pentru o singură expertiză, realizată de un expert independent, sau să aleagă varianta în care doi experți-parte efectuează această probă. Tocmai de aceea, este esențial ca la acest moment părțile să cunoască foarte bine particularitățile dosarului, pentru a nu ajunge în situația în care, după efectuarea expertizei, să realizeze că dacă ar fi ales o altă variantă ar fi finalizat litigiul într-un timp mai scurt și cu costuri mai mici.

Noile reguli vor conduce la un arbitraj mai eficient

Într-adevăr, conferința privind administrarea dosarului elimină elementele imprevizibile din desfășurarea procedurii și obligă încă de la început părțile să anticipeze instrumentarea cauzei și să pregătească foarte bine strategiile de contracarare a adversarului.

Succesul în practică va depinde în primul rând de capacitatea părților și mai ales a avocaților să se adapteze la această nouă și rapidă procedură de soluționare a litigiilor și să renunțe la practicile tradiționale și rigide din fața instanțelor statale.

Distribuie:

Articole recomandate