Litigii

Practica de litigii a Oglinda&Partners este coordonată de doamna avocat Simona Reithofer, cu o experiență de peste 20 de ani ca avocat pledant în fața instanțelor din România.


Echipa de litigii oferă asistență și reprezentare în toate tipurile de litigii ce apar în activitatea unei societăți comerciale, în fața tuturor instanțelor din România.

Avocații noștri litiganți au fost selectați din rândul absolvenților de top ai facultăților de drept din România și formați sub îndrumarea directă a domnlui profesor Bazil Oglindă să dezvolte strategii minuțios planificate în care, încă de la momentul declanșării unui litigiu, se cunosc toți pașii și toate probele ce urmează a fi administrate până la finalizarea procesului, astfel încât să se obțină rezultatul prezentat obietiv clientului și agreat cu acesta ca fiind în acord cu interesele și așteptările sale.

Litigii

Departament litigii - avocati litigii cu experiență

 

Alocăm resursele astfel încât să oferim un serviciu de cea mai bună calitate


Departamentul de litigii a fost creionat în acord cu modul de a face avocatură aplicat la nivelul întregii societății Oglinda & Partners, care, spre deosebire de majoritatea firmelor de avocatură din țară, nu este axat pe volum și cantitate, ci urmărește abordarea unui număr restrâns de dosare, cu grad foarte ridicat de dificultate, în care se alocă oricâtă resursă umană și oricât timp de documentare și redactare sunt necesare pentru a oferi clientului un serviciu de cea mai înaltă calitate.

Pentru fiecare dosar și fiecare client se alcătuiesc  echipe diferite de avocați și consultanți externi hiperspecializați pe domeniul dosarului, urmărindu-se constituirea de echipe multidisciplinare, în care să se regăsească know-how, profunzime și abilități ce acoperă toată paleta de probleme de drept ridicate de specificul litigiului respectiv.

Acest mod de a gestiona litigiile a făcut ca Oglinda & Partners să aibă, de la înființarea sa și până în prezent, o rată de succes de peste 80%, rezultat care a fost posibil și datorită accentului pus pe cunoașterea business-ului și a industriei în care activează clientul, precum și datorită implicării continue a partenerilor fondatori, Bazil Oglindă și Simona Reithofer, în cultivarea comunicării eficiente dintre avocații litiganți și personalul de specialitate al clientului, comunicare atât de necesară în cunoașterea fiecărui detaliu al speței și în înțelegerea probelor și a documentelor, dat fiind că acestea diferă de la caz la caz și de la industrie la industrie.

Tipurile de litigii în care O&P activează sunt următoarele:

 • Contencios administrativ;
 • Litigii civile și comerciale;
 • Litigii de drept societar, inclusiv în legătură cu M&A;
 • Procedure de insolvență;
 • Dreptul muncii;
 • Medical and pharma;
 • Dreptul penal al afacerilor.
 • Asistența și reprezentarea un important producător român de energie electrică și termică privind managementul unor contracte de leasing, precum și gestionarea litigiilor conexe;
 • Asistență juridică ulterioară soluționării litigiilor acordată clienților Oglindă&Partners în proceduri privind executarea silită;
 • Asistență juridică și reprezentare în proceduri de dezbatere a moștenirii;
 • Reprezentarea unuia dintre cei mai mari dezvoltatori de software din România într-un litigiu împotriva unei companii internaționale de telecomunicații;
 • Consultanță juridică și reprezentarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în legătură cu diverse dispute și litigii referitoare la privatizări și probleme post-privatizare;
 • Asistența juridică și reprezentarea oferită diverșilor clienți din domeniul medical în litigii și arbitraje cu Casa de Asigurări de Sănătate, având ca scop decontarea serviciilor medicale prestate.