25 Mar, 2016

Pastila de arbitraj. A fi sau a nu fi...CAD? (Partea întâi)

Pastila de arbitraj. A fi sau a nu fi...CAD? (Partea întâi)

Contractele FIDIC, în ceea ce privește soluționarea diferendelor, reglementează, prin clauza 20, o procedură în două etape: o primă etapă în fața CAD (DAB ) - sub-clauzele 20.2–20.4 FIDIC - și etapa arbitrajului (sub-clauza 20.6 FIDIC).

În ceea ce privește competența CAD (DAB), sub-clauza 20.4 FIDIC prevede faptul că dacă o dispută se naște între părți în legătură cu sau decurgând din Contract sau din execuția lucrărilor, inclusiv orice dispută legată de un certificat, determinare, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părți poate solicita CAD (DAB) să pronunțe o decizie în acest sens.

Față de maniera de reglementare a procedurii în fața CAD (DAB) în cadrul clauzei 20 FIDIC, sub-clauza finală (20.8) deschide perspectiva părților spre a pune sub semnul întrebării caracterul obligatoriu al acestei proceduri prealabile arbitrajului. Astfel, clauza 20.8 prevede faptul că dacă o dispută se naște între părți în legătură cu sau decurgând din Contract sau din execuția lucrărilor, și nu există CAD înființat, fie datorită faptului că a expirat perioada de funcționare, fie din alte cauze, sub-clauzele 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare], respectiv 20.5 [Înțelegerea părilor] nu se vor aplica și disputa poate fi adresată direct în arbitraj, în condițiile sub-clauzei 20.6 [Arbitrajul].

În practica mai recentă, în lumina tendințelor moderne în materia arbitrajului internațional, au existat și soluții mai flexibile , care au permis părților să procedeze la îndeplinirea procedurii în fața CAD (DAB) pe parcursul procedurii arbitrale.

În ceea ce privește această schimbare de optică, este interesant de analizat care sunt argumentele pentru care în tendințele moderne Tribunalele arbitrale adoptă soluții flexibile în sensul derulării în paralel a CAD (DAB) și a arbitrajului, sau prin suspendarea arbitrajului până la finalizarea procedurii CAD (DAB). În același timp, se pune întrebarea dacă există anumite ipoteze în care procedura în fața CAD (DAB) nu este obligatorie?

Despre aceste două aspecte vă invităm să reflectăm până la următorul număr al Pastilei de arbitraj și să dezbatem peste două săptămâni!

Distribuie:

Articole recomandate