05 Mar, 2018

Prima procedură de Arbitru de urgență din România

Prima procedură de Arbitru de urgență din România

av. Simona Reithofer, Partener Oglindă&Asociații

av. drd. Eugen Sârbu

Pentru prima oară în arbitrajul comercial din România s-a instituit procedura Arbitrului de urgență cu privire la măsuri asigurătorii și provizorii, prin Noile reguli de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Rate de leasing și comisioane suspendate de Arbitrul de urgență

În prima speță soluționată de un Arbitru de urgență la Curtea de Arbitraj, clientul nostru, producător și furnizor de energie electrică și termică din București, a obținut o soluție favorabilă prin care au fost suspendate plăți în valoare de aproximativ 2.5 milioane de euro, decurgând din contracte de leasing încheiate de acesta.

Suma suspendată de la plată reprezintă rate (capital și dobândă) și comisioane conform contractelor de leasing. În acest fel, există posibilitatea ca plățile lunare datorate în temeiul contractelor de leasing să fie suspendate până la data soluționării definitive a disputei. În cazul unei soluții favorabile pentru client, se vor evita procedurile de recuperare a sumelor prin executare silită, ce ar fi fost necesare dacă sumele s-ar fi plătit lunar conform contractului, iar soluția Tribunalului arbitral pe fond ar fi fost în favoarea acestuia.

Arbitrul de urgență: celeritate și eficiență

Dintre semnificativele modificări ale Regulilor de procedură arbitrală, prima care își dovedește evidenta eficacitate este cea a Arbitrului de urgență prin care societățile pot obține, într-un termen de maxim 10 zile, suspendarea unor plăți, suspendarea executării unor garanții, interdicții de înstrăinare a unor bunuri, sechestre și popriri și orice altă măsură provizorie sau asigurătorie.

Soluția Arbitrului de urgență este extrem de utilă pentru companii din domenii diverse pentru care poate fi vitală în continuarea activităților, blocarea unor plăți sau a unor măsuri ori obligații excesive sau nelegale până la soluționarea conflictului de către un Tribunal arbitral.

Pentru a apela la procedura Arbitrului de urgență, principala condiție este ca părțile să fi inclus în contract o clauză compromisorie ce atrage competența arbitrajului în soluționarea disputelor dintre ele.

Odată pronunțată, încheierea Arbitrului de urgență cu privire la instituirea măsurii devine obligatorie, iar părțile se obligă să respecte fără întârziere soluțiile Arbitrului de urgență, întocmai ca în cazul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale.

Distribuie:

Articole recomandate